นิทรรศการวันแม่ 12 สิงหาคม 2555 พิมพ์
เขียนโดย Kriasorn.ku   
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 09:22 น.

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง "ร้อยดวงใจผ่านเส้นลายไหม แม่แห่งแผ่นดิน"

     สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อนิทรรศการว่า "ร้อยดวงใจผ่านเส้นลายไหม แม่แห่งแผ่นดิน" นิทรรศการนี้จัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชกรณียกิจ พระราชพัตราภรณ์ และผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทย ทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับกรมหม่อนไหม จังหวัดนครราชสีมา ได้นำความรู้เกี่ยวกับไหมไทย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูไหม จนถึงขึ้นการทำเป็นผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม งานนิทรรศการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 20 สิงหาคม ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา