อังคาร 22 พ.ค. 2018
นิทรรศการวันแม่ 12 สิงหาคม 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Kriasorn.ku   
วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2012 เวลา 09:22 น.

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง "ร้อยดวงใจผ่านเส้นลายไหม แม่แห่งแผ่นดิน"

     สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อนิทรรศการว่า "ร้อยดวงใจผ่านเส้นลายไหม แม่แห่งแผ่นดิน" นิทรรศการนี้จัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชกรณียกิจ พระราชพัตราภรณ์ และผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทย ทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับกรมหม่อนไหม จังหวัดนครราชสีมา ได้นำความรู้เกี่ยวกับไหมไทย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูไหม จนถึงขึ้นการทำเป็นผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม งานนิทรรศการนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 20 สิงหาคม ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 04.02.14 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

    นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN)

          สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าร่วมชม นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภุูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ณ บริเวณโถงชั้น ๒ อาคาร ๓๕ อาคารเรียนรวม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

         ภายในงานพบกับ

             - การแสดงชุด "อาเซียนร่วมใจ"

             - นิทรรศการอารยธรรมไทย

             - กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร่วมตอบคำถามพร้อมรับของที่ระลึกตลอดงาน

   


   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 03.09.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งให้นักศึกษาทำการประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

         นักศึกษาที่เรียนรายวิชาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สามารถเข้ามาทำการประเมินการสอนของคณาจารย์ประจำวิชาของตนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

         นักศึกษาสามารถเข้าไปทำการประเมินได้ ที่นี่

   

                                                                                                                       จากคณาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 29.07.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 "บทเพลงรักปักดวงใจแม่"

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 20.06.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชุมภายในสาขาสังคมศาสตร์

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 19.06.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มทร.อีสาน

   

  อ่านเพิ่มเติม...