ศุกร์ 22 มี.ค. 2019
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Kriasorn.ku   
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2012 เวลา 09:06 น.
 
 

 

       สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มุ่งพัฒนาให้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสมบูรณ์ด้วยองค์ความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรมที่ดีงาม เพื่อออกไปพัฒนาและรับใช้สังคมได้อย่างยั่งยืน 

      สาขาวิชาสังคมศาสตร์เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดีในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

 

                                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล วิวัฒน์เจริญ

                                          หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 03:24 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 04.02.14 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

    นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN)

          สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าร่วมชม นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภุูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ณ บริเวณโถงชั้น ๒ อาคาร ๓๕ อาคารเรียนรวม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

         ภายในงานพบกับ

             - การแสดงชุด "อาเซียนร่วมใจ"

             - นิทรรศการอารยธรรมไทย

             - กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร่วมตอบคำถามพร้อมรับของที่ระลึกตลอดงาน

   


   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 03.09.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งให้นักศึกษาทำการประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

         นักศึกษาที่เรียนรายวิชาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สามารถเข้ามาทำการประเมินการสอนของคณาจารย์ประจำวิชาของตนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

         นักศึกษาสามารถเข้าไปทำการประเมินได้ ที่นี่

   

                                                                                                                       จากคณาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 29.07.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 "บทเพลงรักปักดวงใจแม่"

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 20.06.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชุมภายในสาขาสังคมศาสตร์

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 19.06.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มทร.อีสาน

   

  อ่านเพิ่มเติม...