ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561   เวลา 12:43 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 

  ข้อมูลนักศึกษา>>จำแนกตามสาขาวิชา>>รวมทุกวิทยาเขต

 ...ข้อมูลนักศึกษา ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554...

รวมทุกวิทยาเขต

 

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาและระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ระดับการศึกษา
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1,537 2,296 3,833

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

505 11 516

คณะบริหารธุรกิจ

600 2,265 93 2,958

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2,151 2,151

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

510 49 559

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

822 3,313 20 4,155

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

458 458

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

558 1,221 1,779

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

470 1,903 2,373

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

572 574 48 1,194

คณะเทคโนโลยีสังคม

845 858 1,703

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

610 1,422 2,032
รวม
6,014 17,476 221 23,711

*คลิกที่ชื่อคณะเพื่อดูข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.