ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 02:00 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

  ข้อมูลนักศึกษา>>จำแนกตามคณะ>>รวมทุกวิทยาเขต

 ...ข้อมูลนักศึกษา ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554...

รวมทุกวิทยาเขต

แสดงข้อมูลกราฟ ---->> 

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษา จำแนกตามคณะ ระดับการศึกษาและเพศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ระดับการศึกษา
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1,223 314 1,537 1,182 1,114 2,296 2,405 1,428 3,833
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
188 317 505 7 4 11 195 321 516
คณะบริหารธุรกิจ
45 555 600 332 1,933 2,265 20 73 93 397 2,561 2,958
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
119 391 510 23 26 49 142 417 559
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,858 293 2,151 1,858 293 2,151
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
799 23 822 2,779 534 3,313 20 20 3,598 557 4,155
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
239 219 458 239 219 458
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
342 268 610 933 489 1,422 1,275 757 2,032
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
491 67 558 884 337 1,221 1,375 404 1,779
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
73 397 470 259 1,644 1,903 332 2,041 2,373
คณะเทคโนโลยีสังคม
161 684 845 190 668 858 351 1,352 1,703
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
489 83 572 403 171 574 32 16 48 924 270 1,194
รวม
3,623 2,391 6,014 9,366 8,110 17,476 102 119 221 13,091 10,620 23,711

 

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.