ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 02:01 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

  ข้อมูลบุคลากร>>จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา>>รวมทุกวิทยาเขต

 ...ข้อมูลนักศึกษา ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ...

...ข้อมูลบุคลากร ณ  ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ...

รวมทุกวิทยาเขต

แสดงข้อมูลกราฟ ---->>  

 รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิชาที่สอน(อาจารย์)
รวม
การศึกษา
มนุษยศาสตร์และศิลป
สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
เกษตรศาสตร์
สุขภาพจิตและสวัสดิการ
บริการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
                 
นักศึกษา
110 753 623 2,347 3,833
อาจารย์
19 24 18 88 5 154
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
                 
นักศึกษา
21 157 338 516
อาจารย์
2 12 39 9 62
คณะบริหารธุรกิจ
                 
นักศึกษา
2,521 437 2,958
อาจารย์
57 11 68
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
                 
นักศึกษา
139 420 559
อาจารย์
21 11 51 83
คณะวิศวกรรมศาสตร์
                 
นักศึกษา
281 1,870 2,151
อาจารย์
42 92 134
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
                 
นักศึกษา
1 488 3,666 4,155
อาจารย์
19 178 197
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
                 
นักศึกษา
172 286 458
อาจารย์
36 36
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
                 
นักศึกษา
82 457 376 1,117 2,032
อาจารย์
9 43 11 59 2 1 125
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
                 
นักศึกษา
338 895 546 1,779
อาจารย์
1 26 36 49 112
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
                 
นักศึกษา
136 1,452 716 69 2,373
อาจารย์
5 19 28 12 3 67
คณะเทคโนโลยีสังคม
                 
นักศึกษา
52 1,091 556 1 3 1,703
อาจารย์
2 12 24 11 3 52
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
                 
นักศึกษา
7 7 31 596 553 1,194
อาจารย์
1 1 2 19 38 44 105

 

รวมนักศึกษา
0 698 6,282 4,266 10,799 1,259 338 69 23,711
รวมอาจารย์
9 117 191 220 503 134 15 6 1,195

 Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.