ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 02:01 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

   ข้อมูลบุคลากร>>จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ>>รวมทุกวิทยาเขต

...ข้อมูลบุคลากร ณ  ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ...

รวมทุกวิทยาเขต

แสดงข้อมูลกราฟ ---->>  

  รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

กองกลาง

1 1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1 38 115 154

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

10 52 62

คณะบริหารธุรกิจ

3 13 52 68

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

2 25 56 83

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 32 100 134

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 43 152 197

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

12 24 36

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2 9 114 125

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

6 35 70 112

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

15 52 67

คณะเทคโนโลยีสังคม

3 12 37 52

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

3 25 77 105

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1 1
รวม
0 24 269 905 1,199

*คลิกที่ชื่อคณะเพื่อดูข้อมูลบุคลากรจำแนกตามสาขา

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.