ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 02:02 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

  ข้อมูลหลักสูตร>>จำแนกตามประเภทหลักสูตร

 ...ข้อมูลหลักสูตร ณ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2554 ...

 

รายงานข้อมูลประเภทหลักสูตร จำแนกตามวิทยาเขตและคณะ

 

  รายงานข้อมูลประเภทหลักสูตร จำแนกตามคณะ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ประเภทหลักสูตร
รวมจำนวนหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรปกติ
จำนวนหลักสูตรต่อเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจ

12 1 13

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

6 0 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

28 1 29

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

7 0 7
รวม
54 2 56

 

 

  รายงานข้อมูลประเภทหลักสูตร จำแนกตามคณะ วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ประเภทหลักสูตร
รวมจำนวนหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรปกติ
จำนวนหลักสูตรต่อเนื่อง

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

24 2 26

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

10 0 10
รวม
34 3 37

 

 

 

 

 

  รายงานข้อมูลประเภทหลักสูตร จำแนกตามคณะ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ประเภทหลักสูตร
รวมจำนวนหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรปกติ
จำนวนหลักสูตรต่อเนื่อง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

29 3 32

คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 0 10
รวม
39 3 42

 

 

 

  รายงานข้อมูลประเภทหลักสูตร จำแนกตามคณะ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ประเภทหลักสูตร
รวมจำนวนหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรปกติ
จำนวนหลักสูตรต่อเนื่อง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

17 2 19

คณะเทคโนโลยีสังคม

12 0 12
รวม
29 2 31

 

 

  รายงานข้อมูลประเภทหลักสูตร จำแนกตามคณะ วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ประเภทหลักสูตร
รวมจำนวนหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรปกติ
จำนวนหลักสูตรต่อเนื่อง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

5 0 5

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

23 5 28
รวม
33 5 38

 

 
 

Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.