ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 02:01 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 

  ข้อมูลหลักสูตร>>จำแนกตามคณะ>>รวมทุกวิทยาเขต

 ...ข้อมูลหลักสูตร ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2554...

รวมทุกวิทยาเขต

 

  รายงานข้อมูลจำนวนหลักสูตร จำแนกตามคณะและสาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
ระดับการศึกษา
จำนวน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

14 17 0 31

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

0 5 0 5

คณะบริหารธุรกิจ

4 8 1 13

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0 10 0 10

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

0 5 1 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

12 15 2 29

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

0 7 0 7

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

9 17 1 27

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

3 7 0 10

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

7 10 2 19

คณะเทคโนโลยีสังคม

5 6 1 12

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

11 14 0 25

*คลิกที่ชื่อคณะเพื่อดูข้อมูลหลักสูตรจำแนกตามสาขา

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.