วิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (Physics 1 for Engineers) 02-030-131

 

 

สไลด์ประกอบการสอน

 

·     บทที่ 1  เวกเตอร์  (Vectors)

pdficon_small.gif  http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Phys1_Chapter_01.pdf

 

·     บทที่ 2  กฎการเคลื่อนที่  (Laws of Motion)

pdficon_small.gif  http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Phys1_Chapter_02.pdf

 

·     บทที่ 3  โมเมนตัมและพลังงาน  (Momentum and Energy)  

pdficon_small.gif  http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Phys1_Chapter_03.pdf  

 

·     บทที่ 4  ระบบอนุภาค  (System of Particles)  

pdficon_small.gif  http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Phys1_Chapter_04.pdf  

 

·     บทที่ 5…

 

·     บทที่ 6…

 

·     บทที่ 7  สมบัติของสสาร  (Properties of Matters)  

pdficon_small.gif  http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Phys1_Chapter_07.pdf  

 

·     บทที่ 8  กลศาสตร์ของไหล  (Fluid Mechanics)  

pdficon_small.gif  http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Phys1_Chapter_08.pdf  

 

·     บทที่ 9  ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์  (Heat and Thermodynamics)  

pdficon_small.gif  http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Phys1_Chapter_09.pdf  

 

·     …

 

 

 

เฉลยแบบฝึกหัด

 

·     เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1

pdficon_small.gif  http://www.sci.rmuti.ac.th/physics/physics1/Phys1_Solution_01.pdf

 

·     เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2

 

 

 

offthemark5.gif

 

 

 

AniMain.gif

get_adobe_reader.gif