คำถามที่ถามบ่อย : FAQ (Frequency Ask Questions)

 

1. ไม่สามารถ Upload ไฟล์ได้ / มองไม่เห็นปุ่ม Upload

ตอบ ให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ด และเลือกไฟล์ให้ครบทั้ง 4 ไฟล์ ปุ่ม upload จึงจะแสดงผล

2. หากท่านได้คัดลอกข้อความ จากโปรแกรมอื่นและนำวางบนช่องกรอกข้อมูล ให้ท่านกดปุ่ม Spacebar จากคีย์บอร์ดที่ท้ายสุดของข้อความ และเลือกไฟล์ให้ครบทั้ง 4 ไฟล์ ปุ่ม upload จึงจะแสดงผล

3. หรือกดปุ่ม F5 เพื่อรีเฟรชหน้าจอ แล้วกรอกข้อมูลและ Upload อีกครั้ง

หมายเหตุ ระบบนี้ได้ออกแบบให้สามารถทำงานได้ดีกับเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer(IE) , Mozilla Firefox และ Google Chrome เท่านั้น

 

2. ไม่ได้รับ E-Mail ยืนยันการลงทะเบียน

ตอบ ให้ท่านดำเนินการดังนี้

จาก ระบบบริหารจัดการงานประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ เลือกเมนู Get Confirmation email และกรอก E-Mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อขอรับ E-Mail ยืนยัน

หากท่านได้รับข้อความ "Invalid Email or Password" แสดงว่า ท่านได้กรอก E-Mail ในขั้นตอนการลงทะเบียนไว้ผิด ให้ท่านลงทะเบียนใหม่

หากท่านไม่ได้รับ E-Mail ภายหลังการใช้งานเมนูนี้ให้แจ้งข้อมูลทาง grad23.rmuti@gmail.com คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป

 

3. ผลการตรวจสอบหรือการพิจารณาเอกสารว่าผ่านหรือไม่ผ่าน จะทราบผลช่วงเวลาใด

ตอบ ท่านสามารถตรวจสอบช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรมได้ที่ ปฎิทินขั้นตอนดำเนินการ

 

4. ค่าลงทะเบียน

ตอบ ท่านตรวจสอบอัตราค่าลงทะเบียนได้ที่ อัตราค่าลงทะเบียน

 

5. รูปแบบเอกสารบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม

ตอบ ท่านตรวจสอบรูปแบบเอกสารได้ที่ รูปแบบเอกสารภาษาไทย และ รูปแบบเอกสารภาษาอังกฤษ

 

6. หนังสือตอบรับจะได้รับเมื่อไหร่

ตอบ หนังสือตอบรับประกอบด้วย 2 แบบ ได้แก่

ซึ่งข้อมูลสถานะการชำระเงิน และสถานะของเอกสาร ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบบริหารจัดการงานประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ จากเมนู "Status"

 

7. สามารถเลือกนำเสนอผลงานแบบ Poster ได้หรือไม่

ตอบ

1. เนื่องจากท่านสามารถนำ Proceedings ของผลงานที่ผ่านการนำเสนอจากที่ประชุมนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาได้ คณะกรรมการฯ จึงกำหนดให้ท่านนำเสนอแบบบรรยายเป็นหลัก

2. กรณีที่มีผลงานจำนวนมาก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานส่วนหนึ่งให้เสนอแบบ Poster

ซึ่งท่านสามารถแสดงเจตนาการนำเสนอแบบ Poster ได้ทาง E-Mail : grad23.rmuti@gmail.com

โดยให้ตั้งชื่อหัวข้อ E-Mail เป็น "[Poster] ตามด้วย รหัสเอกสาร* "

หมายเหตุ รหัสเอกสาร* ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบบริหารจัดการงานประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ จากเมนู "Paper"

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาในภายหลัง

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

8. สามารถให้คณะกรรมการฯ Upload ไฟล์เอกสารแทนได้หรือไม่

ตอบ การ Upload ไฟล์เอกสารเป็นหน้าที่ของผู้นำเสนอที่ต้องทำดำเนินการด้วยตนเอง ผ่าน ระบบบริหารจัดการงานประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ

 

9. Upload ไฟล์ผิด ต้องทำอย่างไร

ตอบ แจ้งรายละเอียดมาทาง E-Mail : grad23.rmuti@gmail.com

โดยให้ตั้งชื่อหัวข้อ E-Mail เป็น "[แจ้งเปลี่ยนแปลงไฟล์] ตามด้วย รหัสเอกสาร* "

เพื่อให้คณะกรรมการปฏิเสธการรับไฟล์ ท่านจึงจะสามารถ Upload ไฟล์ได้อีกครั้ง

หมายเหตุ รหัสเอกสาร* ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบบริหารจัดการงานประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ จากเมนู "Paper"

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง E-Mail : grad23.rmuti@gmail.com

โทรศัพท์มือถือ 086-4695106 , โทรสาร 044-233072