ค้นหาแบบพิเศษ
  Tuesday, May 22, 2018

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 4000, 4006, 4007 มือถือ 086-4695106 fax 044-233072
email : grad23.rmuti@gmail.com

แนะนำการใช้
- คลิกเมาท์บนแผนที่แล้วลากจะเป็นการเลื่อนแผนที่
- ใช้แผนที่ย่อด้านขวาเพื่อเลื่อนไปจุดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่า
- คุณสามารถดูแผนที่ได้สามแบบ : Map, Satellite, Hybrid
- ใช้สไลด์ทางด้านซ้ายในการซูมเข้าหรือซูม
- ดับเบิ้ลคลิกเพื่อซูมดูในพื้นที่ที่ต้องการ
- กด Manage เพื่อกำหนดจุดที่ต้องการได้เลยครับ - You have to log-in first to create, modify your location points
- You have to log-in first to create, modify your location points

Categories
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ -

Last Points
อาคาร 19 -