คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 วันนี้ Friday, 22 March 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip ประเภทของรายวิชาSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
ขอความร่วมมือนักศึกษาแก้ไขข้อมูลส่วนตัว SCI e-Learning
ถ้าหากนักศึกษาท่านใดไม่ได้แก้ไขข้อมูลดังกล่าว ผู้ดูแลระบบจะทำการลบ User ทันที
-

          ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผู้ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (SCI e-Learning) ขอความร่วมมือนักศึกษาเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาในส่วนของ "ชื่อ*" ทั้งนี้เพื่อให้ SCI e-Learning เก็บสถิติการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระบบ นักศึกษาสามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลได้โดยการคลิกลิงค์ "ชื่อนักศึกษา" เพื่อไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นเลือกคลิกแท็บลิงค์ "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" โดยให้เพิ่มข้อมูลเป็น "รหัสประจำตัวนักศึกษา <เว้นวรรค> ชื่อ*" ตัวอย่างเช่น 521625072001-5 นายธนินทร์

การเข้าใช้งาน SCI&ART e-Learning

ยินดีต้อนรับ ทุกท่านที่เข้ามาใช้งานระบบ ICT e-Learning เราได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมกันพัฒนาบทเรียนเข้าสู่ระบบซึ่งไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างที่คิด และจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้นักศึกษาของเราให้มีมากยิ่งขึ้นด้วยครับ สำหรับคณาอาจารย์ : อาจารย์ต้องการทำการใช้งานระบบ ICT e-Learning สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชาของท่านได้ที่ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ธนินทร์ ห้องทำงานสาขา ICT เบอร์โทรศัพท์ 4412 หรือส่ง Mail มาที่ : thanin.ra@rmuti.ac.th การเข้าใช้งาน : นักศึกษาและผู้สนใจที่จะเข้ามาใช้งานระบบ ICT e-Learning สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ โดยแจ้งความประสงค์มาได้ตามเบอร์ติดต่อข้างต้นครับ. From webmaster_ict

ประเภทของรายวิชา

e-learning 
 การใช้งาน Moodleบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
ICT 
 System Analysis and Design (ผู้สอน : อ.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Database Technology for Mass Communication (ผู้สอน: อาจารย์ธนินทร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Information Technology and Organizational Managementรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Database Design and Managementบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Applied Internet Technology for Development รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 E-Learning Technologyรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Information and Communication Network Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 CCNA R&S Introduction to Networksรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 CCNA R&S Routing and Switching Essentialsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 CCNA R&S Scaling Networksรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 CCNA R&S Connecting Networksรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 CCNA Discovery Networking for Home and Small Businessesรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 CCNA Discovery Working at a Small-to-Medium Business or ISPรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 CCNA Exploration V.4 Network Fundamentalsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 CCNA Exploration V.4 Routing Protocolsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 CCNA Exploration V.4 LAN Switching and Wirelessรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 CCNA Exploration V.4 Accessing the WANรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 Discrete Mathematicsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Fundamental of Computer Science)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (อ.ธนินทร์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
  การสื่อสารข้อมูล รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การประมวลผลภาพ (ผู้สอน : อ.อริยะ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ผู้สอน : อ.พนิดา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ระบบปฏิบัติการ : Operating System (ผู้สอน : อ.ธนินทร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การออกแบบและบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Computer Science Projectบทคัดย่อ
 เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เฟสซิ่ง (ผู้สอน : อ.ธนินทร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Computer Organization and Architecture (ผู้สอน : อ.ธนินทร์)บทคัดย่อ
 Management Information Systems (อ.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (อ.ธนินทร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ไมโครโพรเซสเซอร์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Computer Programming 2บทคัดย่อ
 File Processingรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Computer Languagesรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Visual Basic.Netรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Computer Programming1บทคัดย่อ
 Data Structureบทคัดย่อ
 Database Management Systemบทคัดย่อ
 Internet Programmingบทคัดย่อ
 Javaรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Object Oriented Technologyรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 System and Analysis Designรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Web applicationรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 OPEN GLรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์พื้นฐานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 
 ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์(อ.อัญชลี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชนบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Database Technology for Mass Communicationรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารมวลชนบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมวลชนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 audio 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
เคมี 
 ปฏิบัติการเคมี โดย ดร. อาทิตย์ อัศวสุขีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 Fundamental Chemistry for Engineer (อ.อภิญญา)
 เทคโนโลยีปิโตรเลียม โดย ดร. อาทิตย์ อัศวสุขีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 Safety (อ.อภิญญา)
 เคมีสำหรับวิศวกรและวิชาเคมีพื้นฐาน โดย ดร. อาทิตย์ อัศวสุขีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ความรู้ทั่วไปสำหรับนักศึกษาเคมี มทร. อีสาน และผู้สนใจ โดย ดร. อาทิตย์ อัศวสุขีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 Selected Topics for Chemistry (อ.อภิญญา)
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบทคัดย่อ
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (อ.ปกิต)
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (อ.ปกิต)
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (อ.ปกิต)
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (อ.อภิญญา)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 สเปคโตรสโคปี (อ.ปกิต)
 หัวข้อเลือกทางเคมีบทคัดย่อ
 เคมีสำหรับวิศวกรบทคัดย่อ
 เคมีอินทรีย์ 1 (อ.ปกิต)
 เคมีอินทรีย์ 2 (อ.ปกิต)
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง (อ.ปกิต)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
ภาษาไทย 
 ภาษาไทย 1
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(อ.ลักขณา พรมพรรณา)บทคัดย่อ
 การใช้ห้องสมุดทางวิทยาศาสตร์ (อ.ลักขณา พรมพรรณา)บทคัดย่อ
 การจัดการความรู้ (อ.ลักขณา พรมพรรณา)บทคัดย่อ
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด (อ.ลักขณา พรมพรรณา)บทคัดย่อ
 ทักษะทางสารนิเทศ (อ.ลักขณา พรมพรรณา)บทคัดย่อ
 ภาษาพาสนุกบทคัดย่อ
 การใช้ภาษาไทย 01บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ภาษาและวรรณคดีไทยบทคัดย่อ
ชีววิทยาประยุกต์ 
 ปฏิบัติการชีวเคมีบทคัดย่อ
 ปฏิบัติการชีววิทยาบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
สังคมศาสตร์ 
 มนุษยสัมพันธ์ Human Relations (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Life and Social Quality Development (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คุณค่ามนุษย์:ศิลป์และศาสตร์ในการดำรงชีวิต Human Value: Arts and Sciences of Livingบทคัดย่อ
 จิตวิทยาทั่วไป General Psychologyบทคัดย่อ
 พลวัตทางสังคมและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข Social Dynamics and Happy Living (ผู้สอน : ผศ.วิมล วิวัฒน์เจริญ)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 สังคมบทคัดย่อ
ฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ฟิสิกส์1 (อ.วันเฉลิม)บทคัดย่อ
มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 Searching for Informationบทคัดย่อ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
งานนักศึกษา ป.โท ICT 
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ict#10
 ระบบเครือข่าย ICT#9
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ICT#8
 ระบบเครือข่าย ICT#7รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ICT#6
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ICT#5
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ict#4
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ict#3บทคัดย่อ
 รูปแบบการจัดทำรายงานการศึกษาดูงานบทคัดย่อ
 มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงรายบทคัดย่อ
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บทคัดย่อ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบทคัดย่อ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของอาจารย์ธนินทร์ ระเบียบโพธิ์
ขอความร่วมมือนักศึกษาแก้ไขข้อมูลส่วนตัว SCI e-Learning
 
ขอความร่วมมือนักศึกษาแก้ไขข้อมูลส่วนตัว SCI e-Learning
-

          ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผู้ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของ คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (SCI e-Learning) ขอความร่วมมือนักศึกษาเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาในส่วนของ "ชื่อ*" ทั้งนี้เพื้อให้ SCI e-Learning เก็บสถิติการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งระบบ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลได้โดยการคลิกลิงค์ "ชื่อนักศึกษา" เพื่อไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นเลือกคลิกแท็บลิงค์ "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" โดยให้เพิ่มข้อมูลเป็น "รหัสประจำตัวนักศึกษา <เว้นวรรค> ชื่อ*" ตัวอย่างเช่น 521625072001-5 นายธนินทร์

อ.ณัฐชัย  อนันตกาล
อ.ณัฐชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
โดย Admin ICT - Friday, 27 August 2010, 12:51AM
 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนดิจิตอล" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2550 และได้เชิญ อ.ณัฐชัย  อนันตกาล เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

-   -

 

อ.ณัฐชัย  อนันตกาล
การผลิตสื่อดิจิตอลและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
โดย Admin ICT - Friday, 27 August 2010, 12:50AM
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อดิจิตอลและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 23-24 พ.ย.2550 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-    -

-